شرکت لیان ارقام پاسارگاد (شماره ثبت ۳۲۲۴۲۰) با سابقه طولانی در امور حسابداری و حسابرسی آماده
همکاری در زمینه‌های ذیل می‌باشد :